Přihlášení

PŘIHLÁŠENÍ


Kronika 2010

Kronika 2010

Italská Mira – 16. - 19. 12. 2010

Dny 16. - 19. prosince 2010 patřily plzeňskému smíšenému sboru Canticorum a Beatbox Copany. Jako odměna za celoroční poctivou práci se jim stal výlet do Itálie zcela pohlcené předvánoční atmosférou. Přesněji do městečka Mira v přímořské oblasti stejného jména. Mira se nachází v těsné blízkosti samotných Benátek, které také sbor dostal možnost navštívit.

Pozvání na toto překrásné místo si sbor vysloužil na oslavách Evropského dne hudby v německém Straubingu, kde svým vystoupením Canticorum zaujalo italský sbor Primula Vernalis pod vedením sbormistra Stefana Salviniho a vznikla tak velmi příjemná spolupráce.

Hlavní náplní tohoto výjezdu byl odpočinek, proto hned v pátek 17. 12. po ubytování, v hostelu „Riviera del Brenta“, byl na programu oběd. Odpoledne pak patřilo krátké procházce po okolí s vyhlídkou na soustavu vodních kanálů a lagun příznačných pro tuto oblast.

Večer, 17. 12. v 20,30 hod., v kostele svatého Augustina (Sant'Agostino) sousedního městečka Marano, zazněly první tóny koncertu s poetickým názvem: „Této zimní noci společně zaklepeme na bránu mnoha hlasy…“
Program zahájil smíšený pěvecký sbor Primula Vernalis, který byl ve spolupráci se sdruženími Al Capiteo di Borbiago („Obyvatelé Borbiaga”) a My Marano Veneziano  („Maranští Benátčané“) zároveň i pořadatelem celého pásma adventního koncertování s tématem „Vánoce- čas propojování měst - míst - kostelů“

Celý festival byl zahájen již předešlý večer 16. 12. průvodem s pochodněmi po okolních ulicích za zpěvu a zvuku tradičních dud v duchu místní tradice Ciara Stea. Účastnila se jej i Florentio Maschera Ensemble (Florentská Maškarní skupina) a pokračovalo se společným zpíváním v modlitebně Donati Stecchini di Olmo.

Vlastní koncert zahájil domácí sbor Primula Vernalis, ke kterému se přidal další pěvecký sbor Suca de Fiori společné s Zampognari Veneti (Benátskými dudáky). Tento večer  se předstvailo Canticorum v klasickém duchu, a to skladbami z cyklu Missa Brevis v úpravě Zdeňka Lukáše.  Následovala emocionálně silná skladba La Nuit z filmu Slavíci v kleci a poté došlo na ukázku lidových písní, jako Jede sedlák či Potěšení. Vánoční atmosféru sbor podtrhl přednesem českých koled, ale i zajímavou úpravou kombinace anglické a české verze americké lidové koledy Jingle Bells. Dlouho očekávaným bonbónkem pak byl celý blok společných popových skladeb, v úpravách sbormistryně Canticora Stázky Šourové, se skupinou Beatbox company, kterou otevřelo Stand by me a uzavřela novinka Čudna noč. Canticorum se dočkalo obrovského úspěchu, kterou potvrzovaly nejen ovace ve stoje, ale i vynucený přídavek opakování písně Africa. Závěrem byl pak společný přednes portugalské skladby Adeste fideles, kterého se účastnili nejen účinkující, ale s chutí si zazpívali i diváci.

Následující den, sobota 18. 12. byla zasvěcena celodenní prohlídce Benátek, což bylo opravdu skvostné.  Benátky pod sněhem a ještě pod zářícím sluncem byl nezapomenutelný zážitek.

Večerní program byl věnován dalšímu koncertu, tentokrát ovšem přímo v městečku Mira v kostele Sv. Mikuláše (San Nicolò).  Milým překvapením pro sbor byl farář pocházející ze Slovenska. Jako první opět vystoupili oba italské sbory - Primula Vernalis, Suca de Fiori.  Koncert uzavřelo Canticorum, kterému bylo poskytnuto nejvíce času.  Obsah koncertu byl stejný jako předchozí večer i s letošními novinkami v repertoáru jako Quis Potest Dicere a  Lacrymosa od Z. Lukáše.

Celý večer byl ukončen večírkem všech sborů, kde se projevila milá italská pohostinnost. Společně se nejen jedlo a pilo, ale samozřejmě i zpívalo, kde odlišný jazyk nebyl pro nikoho překážkou.

Následující den pak Canticorum na rozloučenou dostalo pozvání na ochutnávku tradičních mořských pokrmů, což bylo pomyslnou třešničkou na dortu a nastal čas návratu domů.

Celý program této adventní slavnosti v italské Miře pokračoval dále bez Canticora, a to dvěma koncerty hudebního uskupení Riviera del Brenta v úterý 21. 12. - kostel S. Maria Maddalena Oriago a ve středu 22. 12. - kostel S. Marco Mira Porte.

Canticorum svými výkony velmi dobře reprezentovalo českou kulturu. V roce 2011 přivítá Canticorum italský sbor Primula Vernalis jako účastníka na mezinárodním festivalu sborového zpěvu Plzeňské notování.

Koncert pro Pavla – 17. 11. 2010

Svátečního dne a s ním spojeného volna využil Plzeňský lidový soubor Mladina k uvedení benefičního „Koncertu pro Pavla“. Koncert pod tímto název pořádá Mladina již několikátým rokem a výtěžek z letošního vstupného byl věnován Janu Vaňkovi, který trpí nemocí zvanou Progresivní svalová dystrofie, na pořízení vanového zvedáku.

Koncert se skládal z několika bloků lidových tanců a písní kombinovaných s vystoupením pěveckého sboru Canticorum, který byl letos hostem a doplněním koncertního programu.

Canticorum vystoupilo ve třech blocích. Na úvod zazpívalo klasické skladby od Zdeňka Lukáše, ve druhém bloku představilo popové skladby a-capella a v posledním bloku uvedlo oblíbené popové skladby v doprovodu BeatBox Company a rytmu perkusí Franko Dudinky.

Letošní Koncert pro Pavla poprvé hostil jiný soubor než folklorní, což vytvořilo pro diváky zvláštní a neočekávaný zážitek.

Večer se nesl v příjemné a přátelské atmosféře. Na závěr zazpívali a zahráli všichni účastníci najednou lidovou píseň Jede sedlák a Janu Vaňkovi byl předán dárkový šek v hodnotě 29 091,- Kč. Doufáme, že Honzu i všechny přítomné koncert potěšil, a jsme rádi, že jsme se mohli podílet na financování zvedáku, který mu alespoň částčně ulehčí pohyb při hygieně.

Honzovi a jeho rodině přejeme hodně štěstí a naděje!

Plzeňské notování 22. - 24. 10. 2010

22.10. – 24.10. 2010 proběhl II. ročník festivalu sborového zpěvu Plzeňské notování. Plzeň přivítala v reprezentačních prostorách Měšťanské besedy v Plzni sbory z nejrůznějších koutů České Republiky. Účastnili se i zahraniční sbory ze Slovinska a Německa.

Plzeňské notování vzniklo za účelem vyplnit prázdné místo v Plzeňském kraji pro prezentaci sborové hudby. Dát příležitost a dodat odvahu sborům, které se běžně neúčastní jiných festivalů a nemají tak příležitost srovnání s jinými sbory, tudíž ani inspiraci či motivaci, kam se sborovou hudbou jít dál. Smíšený pěvecký sbor Canticorum se zhostil této výzvy a letos zorganizoval již druhý ročník sborové hudby, který oproti loňskému roku byl obohacen i zahraniční účastí.

Letošní ročník zaštítila odborná porota ve složení: doc. PaedDr. Zdeněk Vimr (odborný konzultant celého festivalu), doc. PhDr. Petr Ježil, Ph.D. a Mgr. Josef Brabenec.

Festival byl zahájen v pátek 22.10. v malém sále Měšťanské besedy, a to vystoupením dětských sborů. Přizvaná porota ohodnotila pět zúčastněných dětských pěveckých sborů. (Zvonek – Sokolov, Lahoda – Plzeň, Hlásek ZUŠ Přeštice, Jiřičky – Plzeň, Zanoty – Jindřichův Hradec). Malé sboristy ještě před předáním hodnotitelských listů rozptýlila show skupiny BeatBox Company, která si připravila malou lekci beatboxu. První festivalový den uzavřel svým projevem předseda poroty doc. Ježil, který chválil jeho průběh a zúčastněné dětské sbory se svými sbormistry.

Festival pokračoval sobotním představením osmi smíšených pěveckých sborů, které před odbornou porotou připravili to nejlepší ze svého repertoáru. (Vystoupily: Smíšený pěvecký sbor Boleslav – Mladá Boleslav, Odmev – Kamnik – Slovinsko, Zdický vokální smíšený sbor – Zdice, „JenTak“ – Sokolov, Cubitus – Loket, Carmina Vocum – Praha, Smíšený pěvecký sbor Karla Němečka – Moravský Krumlov a Volkschor Straubing – Straubing – Německo).

Sbory byly různorodé, lišily se počtem, věkovým složením , ale také originalitou jednotlivých přednesů. Každý z porotců vytvořil pro jednotlivé sbory hodnocení, kde sledoval například intonaci, rytmus, dramaturgii, aj.. Zazněla slova pochvalná, ale také ta, která měla upozornit na oblasti, na nichž by měl ten či onen sbor více pracovat.

Plzeňské notování vyvrcholilo závěrečným sobotním galakoncertem, na kterém se představily všechny sbory sobotního programu. Zahájil jej pořadatelský sbor Canticorum pásmem klasických skladeb a pokračoval krátkou ukázkou repertoáru všech účastníků festivalu. Plný sál rozhýbal poslední blok galakoncertu, a to vystoupením Canticora se svými popovými písněmi. Koncert byl zakončen společnou skladbou všech účinkujících sborů You Raise Me Up, secvičenou na odpoledním workshopu. Vedení 270 zpěváků se ujala sbormistryně Canticora Bc. Anastázie Šourová. Po skončení této nádherné tečky za celým festivalem začalo publikum nadšeně tleskat a vstávat ze svých židlí, čímž si vyprosilo zopakování závěrečné skladby v podán všech zúčastněných sboristů ještě jednou.

Pro Canticorum, které zorganizovalo celé Plzeňské notování, dalo nadšené publikum velmi cennou zpětnou vazbou, že takovýto festival má svůj význam, smysl a budoucnost.


Jirkovský Písňovar – 1. - 3. 10. 2010

Ve dnech 1. – 3. října se plzeňský sbor Canticorum zúčastnil 4. ročníku soutěžního festivalu sborové populární hudby - Jirkovský Písňovar. Jednalo se o velmi příjemné setkání duchem mladých lidí, kteří mají vztah k sborové  hudbě. Písňovar je ojedinělou akcí svého druhu a ocenění z tohoto festivalu je uznáváno i v řadách odborné veřejnosti sborové hudby. Canticorum si přivezlo umístění ve zlatém pásmu a sbormistryně Bc. Anastázie Šourová obdržela zvláštní cenu za aranžmá skladby The Lion Sleeps Tonight.

Posluchači měli letos možnost shlédnout opravdu bohatý repertoár populárních písní. Své hudební kvality přijelo předvést celkem 14 sborů z celé České republiky. O nejlepší umístění zde bojovaly například sbory z Prahy, Pardubic, Děčína či Litvínova. Západočeskou metropoli zastupovalo Canticorum spolu s pěveckým sborem Ko.Mar.

Divákům i samotným účastníkům byl nabídnut velmi pestrý program, při kterém si každý přišel na své. V pátek se konal zahajovací koncert, kde vystoupil loňský vítěz soutěže – sbor La Farfalle Rumburk a host – alikvótní sbor Spektrum z Prahy. Páteční večer pak svým zpěvem zakončili samotní pořadatelé Jirkovského Písňovaru – pěvecký sbor Ventilky.

Sobotní program festivalu zahrnoval soutěžní vystoupení zúčastněných sborů v akusticky přívětivém prostředí sálu na zámku Červený Hrádek. Canticorum se představilo skladbami Africa, The Lion Sleeps Tonight a Java Jive a jako poslední vystupující sbor uzavřel odpolední blok soutěžní přehlídky. Canticorum patřilo na festivalu mezi sbory s nejvyšším počtem členů a společně s pražským sborem Akcent byl jediný, který využil alternativního doprovodu beatboxu a perkusí.

Sobotní podvečerní napjaté čekání na vítěze pak zpestřil vydařený recitál skupiny SUSHI TRIO z Ústí nad Labem. Posouzení jednotlivých výkonů sborů na Jirkovském Písňovaru se ujali na slovo vzatí odborníci PaedDr. Jiří Kolář, Prof. PaedDr. Jiří Holubec, Ph.D. a Vladislava Svobodová, dipl. um., kteří vyhlásili vítěze jednotlivých kategorií. Absolutním vítězem se stalo seskupení Akcent z Prahy, kterým byla předána hlavní cena: „Pohár jirkovského rytíře“. Hudební úroveň letošního ročníku byla na velmi vysoké úrovni. Svědčí o tom fakt, že ze 14 zúčastněných sborů se jich 8 umístilo ve zlatém pásmu! Toto lichotivé ocenění si za svůj výborný výkon vysloužilo i Canticorum, jenž se čtyřmi nejlepšími sbory zazpívalo na závěrečném slavnostním vyhlašování vítězů.

V neděli byl pro účastníky festivalu připraven workshop pod taktovkou Jana Staňka, ve kterém si všichni mohli vyzkoušet alikvotní zpěv. Milou závěrečnou tečkou festivalu populární hudby byly koncerty v okolí Jirkova, kde mohly jednotlivé sbory předvést i jiný repertoár spadající do klasické hudby. Canticorum uzavřelo Jirkovský Písňovar koncertem v kostele Sv. Ignáce v Chomutově.

Celý festival byl výborně zorganizovaný a účastí na něm si Canticorum kromě zlatého ocenění odvezlo mnoho zážitků, ale i zkušeností k organizaci vlastního festivalu Plzeňské notování.


Světovaření –  5. 9. 2010

5. 9. 2010 vystoupil smíšený pěvecký sbor Canticorum v areálu bývalého pivovaru Světovar v Plzni na Slovanech. Festival Světovaření probíhal od 30. 8. do 7. 9. 2010 a byl uskutečněn na podporu Plzně jako kandidáta na titul Evropské hlavní město kultury 2015. Jedním z klíčových projektů kandidatury je právě rekonstrukce nevyužitých industriálních budov areálu a vznik tzv. multi-žánrového kulturního centra. Projekt s názvem 4x4 Cultur Factory se členům Canticora velmi líbí a svou účastí chtěli tomuto záměru i rozvoji města tímto směrem vyjádřit svou podporu.

Koncert Canticora byl zahájen v 17 hodin a k tomuto vyhrazený prostor bývalé spilky a později tankovny se rychle zaplnil návštěvníky, kteří si chtěli poslechnout Canticorum po delší prázdninové odmlce. Zájem byl nečekaný, a to zejména pro organizátory akce, kteří nepředpokládali takovou návštěvnost. Někteří fanouškové se z kapacitních důvodů ani na vystoupení nedostali.

Diváci navodili velmi příjemnou atmosféru a Canticorum se zde odvážilo představit i zcela nový repertoár včetně lidové písně Plzeňská věž v aranžmá sbormistryně Stázky Šourové. Sbor předal publiku radost a pozitivní energii písněmi Africa, The Lion Sleeps Tonight, Stand By Me, aj.. Canticorum doprovodila skupina BeatBox Company a na perkuse hrál Franko Dudinka. Repertoár popových písní se stal pro publikum velmi oblíbeným a žádaným, což podporuje snahy Canticora o propojení moderních hudebních žánrů se sborovým zpěvem a s cílem přiblížit tak sborovou hudbu širší veřejnosti. Krom popových skladeb zazněly ve Světovaru také klasické i tradiční lidové písně.

Publikum oplácelo Canticoru nadšení s každé písně velkým potleskem a na konci vystoupení musel sbor zazpívat přídavek.

Za průvodní slovo a moderování koncertu děkujeme Jáchymu Klimkovi, jednomu z organizátorů festivalu Světovaření.

Celé Canticorum si první poprázdninový koncert užilo s dobrou náladou jemu vlastní a odstartovalo tak další sezónu, kde jej čeká mnoho práce. I nadále si klade za cíl šířit povědomí o sborovém zpěvu jako o jedinečném hudebním žánru, výsledky jehož tvorby a produkce si může užít kdokoliv z nás.Festival k Evropskému dni hudby - Straubing 25.- 27. 6. 2010

26. a 27. června se v německém Straubingu konal festival na oslavu Evropského dne hudby, který zahrnoval pásmo hudebních a tanečních vystoupení. V průběhu soboty 26. 6., kdy probíhal hlavní program, se na se na pěti scénách vystřídalo 17 sborů, 5 tanečních skupin a také místní akordeon-orchestr. Vedle smíšených sborů z Německa (Regensburg, Mnichov, Geselhörig, Landshut, Olching, Göggingen aj.) měli diváci možnost si poslechnout i sborový dorost, v němž je Česko zastoupeno školním sborem z Prahy, mezi účastníky byl také známý italský sbor Primula Vernalis z Benátek.

Smíšený pěvecký sbor Canticorum z Plzně na přehlídce sborů sklidil nevídaný úspěch a výborně prezentoval Plzeň, potažmo Českou republiku, na Evropském dni hudby. Pokud opomineme testování akustiky několika místních sakrálních staveb a opakované zpívání lidem na jejich přání, sbor Canticorum se představil na třech oficiálních koncertech.

První vystoupení se odehrálo v sobotu dopoledne v bývalém jezuitském Kostele Nanebevzetí Panny Marie. Sbor představil část jeho současného repertoáru zaměřenou na klasickou hudbu. Namátkou jmenujme například mši Missa Brevis od Zdeňka Lukáše, Locus iste A. Brücknera, La Nuit a Staroslovanský Otčenáš F. Chodury či lidové Jede sedlák, Písně z Plzeňska a další.

Druhé vystoupení se konalo odpoledne v Rytířském sále bývalého vévodského zámku. Tento impozantní gotický interiér Canticorum naplnilo také ukázkou klasického a lidového repertoáru, ale především pak energičtějšími swingovými a popovými rytmy, například skladbami Java Jive, Only you, Michelle, The Lion Sleeps Tonight, Africa.

Na obou koncertech si Canticorum vysloužilo velké ovace ve formě aplausu stojících diváků! Po vystoupení v rytířském sále následoval bouřlivý potlesk, který nedovolil sboru odejít, dokud nepřidal další skladbu. Uznání a pochvaly střídaly neskrývané dojetí diváků i členů dalších zúčastněných sborů. Takto velký úspěch celý sbor velmi mile překvapil a je snad důkazem jeho neustále vzrůstající úrovně.

Vyvrcholením festivalu bylo uvedení bavorské hymny a evropské hymny v podání všech zúčastněných sborů najednou na náměstí Ludwigplatz.

Neděli strávili členové sboru Canticorum na prohlídce města a společném koncertě s hostujícím smíšeným pěveckým sborem Straubing, na dvoře bývalého kláštera, v domově pro seniory, kteří se vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemohli zúčastnit oslav Evropského dne hudby přímo.

Navázaná spolupráce s pěveckým sborem ze Straubingu bude pokračovat v říjnu tohoto roku, kdy se tento sbor zúčastní festivalu sborového zpěvu Plzeňské Notování, který pořádá Canticorum.

Canticorum podporuje kandidaturu města Plzně na titul Evropské hlavní město kultury, o které místní obyvatele a účastníky festivalu informovalo pomocí prezentačních materiálů, a doufá, že svou přítomností dobře reprezentovalo město Plzeň a dělalo mu zde tzv. dobré jméno!

E.K.

Kandidát túra ke Dni Meliny Mercouri – 12. 6. 2010

Smíšený pěvecký sbor Canticorum se účastnil nevídaného happeningu na Americké třídě, který zorganizovala agentura TranspART na podporu kandidatury Plzně na titul Evropské hlavní město kultury 2015. V této živé kulturní mozaice, čítající více než sedm desítek organizací vyjadřujících svou přítomností podporu kandidatuře, nemohl sborový zpěv chybět.

Pro Canticorum bylo toto vystoupení velkou příležitostí posunout se na cestě za jedním z cílů, které si stanovilo, a tím je získání více příznivců sborového zpěvu z řad široké veřejnosti. Za tímto účelem se sbor snaží ukazovat tento hudební žánr v novém světle a zařazuje do svého repertoáru skladby mnoha stylů z různých historických období i zeměpisných šířek a dokazovat tak, že se nejedná „pouze“ o reprodukci klasické či lidové hudby.

Sbor vystoupil před devátou hodinou, po symbolickém přípitku městu Plzni, na pódiu před domem kultury a ve spojení s bubeníkem Frankem Dudinkou a skupinou BeatBox Company uvedl netradiční zpracování převážně popových skladeb. Zazněla africká Syiahamba, maorská Nga Iwi E, swingová Java Jive a známé Only you, Stand By Me/Beautiful Girl, The Lion Sleeps Tonight a Africa doplněná o zvuk bouřky, která sklidila obrovský úspěch. Diváci si vynutili přídavky, mezi než sbormistryně Anastázie Šourová z širokého repertoáru vybrala lidové písně Jede sedlák, Znám já jednu mlynářku a také úryvek z Lukášovy Missy Brevis – skladbu Gloria.

Velká účast a pochvalné reakce na toto vystoupení nás příjemně překvapily a doufáme, že jsme tímto přesvědčili řadu náhodně příchozích, že sborový zpěv je hodný pozornosti. Věříme, že jsme společně s dalšími účastníky této akce dokázali, že Plzeň má svým obyvatelům i světu co nabídnout!

E.K.

Klášter Chotěšov – 12. 6. 2010

Letošní rok se v chotětovském klášteře nesl ve znamení významných výročí. 800 let (1210) od založení kláštera, 400 let od založení řádu Navštívení Panny Marie (1610) a 100 let od osazení sochy Krista v klášterní zahradě (1910). Klášter byl roce 2010 také vyhlášen národní kulturní památkou (od 1. 7. 2010).

Program oslav začal vystoupením smíšeného pěveckého sboru Canticorum Plzeň. Koncert se konal v prostorách konventu s vynikající akustikou. Akce pokračovala krátkou bohoslužbou u sochy Krista v klášterní zahradě a návazně vysvěcením sochy P. Marie Lurdské. Zde Canticorum přispělo několika písněmi na podpoření duchovní atmosféry. Podvečer byl zadán pro oslavy obce, proběhla společenská zábava s hudbou k poslechu i tanci. Vyvrcholením oslav bylo slavnostní rozsvícení kláštera doplněné reprodukovanou hudbou s názvem Naděje pro klášter. Sbor Canticorum se musel ještě týž den přesunout zpět do Plzně, kde měl vystoupení na další akci.

Bušovice, slavnostní odhalení sochy sv. Jana Nepomuckého - 15. 5. 2010

Událost, kterou žily celé Bušovice, doplnilo Canticorum předvedením svého klasického repertoáru. V blízkosti bušovického zámku spolu se starostou obce, panem Pavlem Čechurou, plzeňským biskupem, panem Františkem Radkovským, a místními obyvateli slavnostně odhalilo sochu sv. Jana Nepomuckého. Po úvodním slově pana starosty, vyzdvihujícím význam zmíněného českého světce, zazněla mše Missa Brevis od Zdeňka Lukáše. V druhé části našeho vystoupení byly publiku předvedeny lidové písně spolu s ústřední melodií filmu Slavíci v kleci - La Nuit. Sochu odhalil  a pokřtil pan František Radkovský po svém proslovu o trvalých lidských hodnotách a důležitosti podpory dobra v životě každého člověka. Přestože se počasí tvářilo nepříznivě, odhalení sochy se stalo zajímavým zážitkem a novým rozměrem pro zkušenosti sboru. Bušovičtí i všichni jiní významní hosté z řad politických i uměleckých ocenili procítěnost našeho projevu i citlivost výběru repertoáru pro tak specifickou událost.

Canticorum Bez hranic –  14. 5. 2010

V loňském roce účinkoval smíšený pěvecký sbor Canticorum na mnoha koncertech, z nichž většina se odehrávala mimo Plzeň a byla součástí konkrétně zaměřené akce „pro někoho“ –  „pro jinou organizaci“, „pro cíle, k jejichž dosažení byla hudba použita pouze jako prostředek“, apod. Proto jsme letos v květnu uspořádali koncert, který byl určen „pro Canticorum a jeho fanoušky, již si o něj již dlouhou dobu říkali“ – pro „radost z hudby“ a „prezentaci sborové hudby“ jako primární cíl.

Koncert se konal 14. května od 19 hodin v Aule ZČU v Jungmannově ulici. Nabídl pestrý repertoár, který posluchače přenesl za hranice klasické sborové tvorby a vydal se do různých koutů hudebního světa doprovázených klavírem, klarinetem, bubny a beatboxovými rytmy.

Dramaturgicky byl rozdělen do tří částí, v jejichž průběhu sbor Canticorum postupně přibližoval diváky k pomyslným hudebním a zeměpisným hranicím, které ve výsledku symbolicky překračoval a smazával.

První část koncertu byla věnována klasické hudbě. Canticorum uvedlo větší část cyklu Missa Brevis od Z. Lukáše, cyklus Moravských Dvojzpěvů A. Dvořáka, filmovou píseň La Nuit, moderně zhudebněnou modlitbu Bogoroditse Djévo a svižně upravenou lidovou píseň Nad Dílama v Černym lese.

Následně se představil host – komorní soubor dřevěných dechových nástrojů Vera kvartet, který koncert zpestřil skladbami Bugatti – Step, That´s a Plenty, Don’t Get Around Much Anymore, Hybrid a Sir Duke.

Třetí, závěrečná, část koncertu byla vymezena pro netradiční a popové skladby. Zazněly: maorská Nga Iwi E, Michelle Johna Lennona a Paul McCartneyho, hravá Java Jive, slavná Only You, známá Angels amerického popového zpěváka Robbieho Williamse, africká Syiahamba, mix dvou skladeb Stand By Me – Beautiful Girl, okouzlující Afrika a energická The Lion Sleeps Tonight.

Večerem provázel charismatický herec a režisér Vilém Dubnička a svým příjemným a vtipným vystupováním dodal koncertu patřičný rámec.

Sál byl plný diváků, kteří dávali hlasitě najevo, že se jim koncert líbí a dodali tak členům sboru Canticorum a jeho sbormistryni potřebné sebevědomí a pocit, že jejich činnost má smysl a je schopná obohatit mnoho dalších o nevšední hudební zážitek.

E.K.

Canti veris Praga 2010 – 20.2.2010

V sobotu 20. února se Canticorum zúčastnilo mezinárodního festivalu soudobé sborové hudby s Cenou Zdeňka Lukáše Canti veris Praga 2010.

Zdeněk Lukáš, světoznámý český skladatel druhé poloviny dvacátého století, zkomponoval více než tři sta skladeb sborové i orchestrální hudby a mnoho let působil v Plzni jako editor a programový ředitel v národním vysílání Československého rozhlasu a také jako zakladatel a sbormistr sboru Česká Píseň. Canticorum převzalo do svého repertoáru jeho mši Missa Brevis, jejíž větší část na festivalu uvedlo.

3. ročník Canti veris Praga 2010 se uskutečnil v komorním obsazení čtyř soutěžících pěveckých sborů – Sušický dětský sbor, Sušice; Canticorum, Plzeň; Omnia, Žilina, Slovenská republika; Hashira, Novi Sad, Srbsko a jednoho nesoutěžního sboru – Voks Praha. Z tohoto důvodu byla upravena forma festivalu a místo tradiční soutěže zúčastněných těles o zlaté, stříbrné či bronzové pásmo (s cenou Grand prix pro absolutního vítěze) se letos jednalo o festivalovou přehlídku. I tak porota udělila několik zvláštních cen.

Festival se konal nedaleko Staroměstského náměstí, v kostele sv. Salvátora farního sboru Československé církve evangelické. Jeho impozantní prostory a tomu odpovídající akustika daly vyniknout především duchovním skladbám a dozvuku jejich krásných harmonií. Těchto podmínek využilo Canticorum ve svůj prospěch při prezentaci Staroslovanského Otčenáše Františka Chodury, za jehož podání byla sboru udělena zvláštní cena za provedení soudobé duchovní skladby.

Canticorum předvedlo části Kyrie, Gloria a Sanctus z již zmiňované Missy Brevis Zdeňka Lukáše, skladbu Sen z cyklu Písně o Marii Bohuslava Martinů, oceněný Staroslovanský otčenáš Františka Chodury a na závěr swingovou Java Jive autorů M. Drakea a B.Oaklanda.

Porotu tvořili čtyři významní, mezinárodně uznávaní odborníci – Prof. PaedDr. Jiří Kolář, doc. PaedDr. Zdeněk Vimr, PaedDr. Ivana Štíbrová a doc. Ing. Vlastislav Novák. Dle Jiřího Koláře, čestného předsedy Unie českých pěveckých sborů, byla přehlídka umělecky velmi vyrovnaná a pokud by byla soutěžní, podělily by se všechny sbory o zlaté pásmo.

Během dvouletého působení sbormistryně Stázky Šourové se jednalo o první konfrontaci Canticora se sbory, které – byť  na amatérské úrovni – patří mezi přední pěvecká tělesa. Ocenění, které se Canticoru dostalo, znamená pro sbor nejen ohodnocení jeho práce, ale i výzvu a motivaci k dalšímu uměleckému rozvoji.

Dodatek: Z recenze Canti veris Praga 2010 prof. PaedDr. Jiřího Koláře

Velmi úspěšně se na festivalu prezentoval i plzeňský  sbor Canticorum (Stázka Šourová). Tento mladý, velice disciplinovaný smíšený sbor, který v aktuálním složení pracuje teprve dva roky, disponuje ve všech hlasových skupinách kvalitním pěveckým materiálem a mladá talentovaná sbormistryně, studentka oboru Sbormistrovství na Pedagogické fakultě ZČU v Plzni, je jistě nadějnou zárukou jeho dalšího uměleckého růstu. Sbor Canticorum získal Zvláštní cenu poroty za nejlepší provedení soudobé skladby z oblasti duchovní hudby (F. Chodura: Otčenáš). V některých dalších skladbách jeho programu (tři části z Lukášovy Missa brevis nebo Sen ze „Čtyř písní o Marii“ B. Martinů) by bylo možno jít ještě více  po obsahu textu a z něho vyplývající deklamace a frázování a zamyslet se hlouběji nad koncepcí jejich hudební struktury. V každém případě se můžeme těšit, že o plzeňském sboru Canticorum opět brzy uslyšíme.

Více na: http://www.agencymta-stadler.com/pages/CantiVerisPraga10_CZ.html

Nemáš oprávnění k posílání nebo čtení komentářů