Přihlášení

PŘIHLÁŠENÍ


Klavírní doprovod

VimrovaEvaPortret

 

MgA. Eva Vimrová, Ph.D.

* 1970

Eva Vimrová završila studium klavírní hry v roce 1997 na Hudební fakultě JAMU v Brně. Již za studií se zúčastnila Mezinárodních mistrovských kurzů ve hře na klavír v Praze u prof. Ivana Klánského, v Piešťanech u prof. Haliny Czerny-Stefanské a v Brně pod vedením prof. Jiřího Skovajsy. Od ukončení studia pracuje jako odborná asistentka na Katedře hudební kultury Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, kde vyučuje hru na klavír a metodiku klavírní hry a věnuje se intenzívně klavírní korepetici. V roce 2007 ukončila doktorské studium /Ph.D./ v oboru Hudební teorie a pedagogika na Pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad Labem.

Vystupuje sólově i jako komorní hráč v České republice i v zahraničí (Německo, Francie, Anglie), pořídila řadu rozhlasových nahrávek převážně soudobé hudby. Jako korepetitorka pracovala v opeře Divadla J. K. Tyla v Plzni, účastnila se pěveckých kurzů pořádaných Katedrou hudební kultury Pedagogické fakulty ZČU v Plzni v roce 2001 a 2002. V roce 2002 získala čestné uznání za vynikající klavírní doprovod na Mezinárodní soutěži o cenu Leoše Janáčka ve zpěvu na Hudební fakultě JAMU v Brně a v roce 2011 zvláštní cenu za klavírní doprovod na Celostátní interpretační soutěži studentů pedagogických fakult ČR v Brně.

Nemáš oprávnění k posílání nebo čtení komentářů