Přihlášení

PŘIHLÁŠENÍ


Kronika 2008

 • Charitativní koncert na podporu transplantace kostní dřeně 21.12.2008

K závěru roku pomalu přichází adventní čas, který s sebou přináší šňůru vánočních koncertů. Stejně tak i Canticorum pravidelně přispívá svým vystupováním k zpříjemnění předvánoční atmosféry a letos zakončil sborovou sezónu koncertem 21. 12. v Masných krámech. Tuto událost zorganizovala Západočeská galerie v Plzni jako charitativní koncert na podporu transplantací kostní dřeně.

V úvodu vystoupila kapela Klobouk dolů, která hraje písně irské,ale taky skotské i anglické s vlastními českými texty, které vycházejí většinou z originálu přebásněného pro české vnímání. Dále se představila vokální skupina Gutta z Plzně, který se zabývá hudbou středověkou, gotickou a renesanční a zazpíval publiku netradiční vánoční koledy z těchto období. Jako další vystoupil dětský pěvecký sbor Zvoneček při Základní škole v Plzni-Újezdě, který pod vedením Evy Markvartové prezentoval pásmo dětských vánočních písní.

Až na samém závěru zakončil celé pásmo smíšený pěvecký sbor Canticorum. Ten se uvedl dvěma částmi Gloria a Sanctus z Missy Brevis nedávno zesnulého Zdeňka Lukáše. Dále pak třemi českými vánočními koledami Poslouchejte křesťané, Jak jsi krásné neviňátko a Štěstí, zdraví, pokoj svatý v úpravě Jana Málka. Nechyběly ani další tradiční koledy jako Čas radosti, veselosti a Chtíc aby spal. Kromě těchto zazněly i další, svým přesahem mezinárodní vánoční koledy Adese Fideles (portugalská) a Jingle Bells (americká lidová). Na samém závěru se dirigentka sboru uvedla vlastním originálním aranžmá dvou vínočních písní Veselé vánoční hody a Narodil se Kristus pán. Ohlasy byly velké, dokonce nás kontaktoval vedoucí programového oddělení Mgr Jiří Hlobil Západočeská galerie v Plzni, který Canticoru nabídl další spolupráci ve formě samostatného koncertu v roce 2009.

Celý koncert proběhl v ve velmi příjemné a klidné vánoční atmosféře, kterou ještě více zdůraznila krásna akustika galerie. Myslím, že všichni jsme si koncert užili a odcházeli domů vánočně naladěni…

 • Adventní zpívání před slovanskou radnicí 3.12.2008

Dne 30.11.08 byla pod záštitou ÚMO 2 v Plzni a paní Kolářové zahájena série adventních vystoupení před vánočním stromem. 3.12. před slovanskou radnicí vystoupilo Canticorum, jako první ze dvou účinkujících. Náplní repertoáru se staly zejména tradiční vánoční a adventní písně, nechybělo několik úryvků z Lukášovy Misa Brevis ani klasické sborové kusy s duchovní tematikou a několik písní ve sborové úpravě Stázky Šourové, sbormistryně sboru.

Krátké, asi dvacetiminutové vystoupení, bylo určeno pro všechny kolemjdoucí, kteří mohli na několik okamžiků načerpat již na počátku prosince příjemnou předvánoční atmosféru. Po všechny dny, během kterých toto koncertování souborů pěveckých i instrumentálních z celé Plzně probíhalo, se současně pořádala Tříkrálová sbírka ve spolupráci s Městskou charitou Plzeň na podporu Denního stacionáře pro pacienty s Alzheimerovou chorobou sídlícího ve Francouzské ulici v Plzni.

I letos lidé takto podpořili nemocné finančními příspěvky, které stacionáři poslouží zejména pro doplnění vybavení a pomůcek. Canticorum směle překonalo podmínky ulice před UMO2, a poměrně vyrovnaným výkonem se tak představilo dalším posluchačům z Plzně, stejně jako přibližně další desítka plzeňských souborů v průběhu celého adventního období.

 • Charitativní koncert Velhartice 30.11.2008

Dne 30.11. 2008 se uskutečnil adventní koncert v kostele Narození Pany Marie ve Velharticích. Zde bylo Canticorum pozváno na charitativní koncert, aby tím podpořilo úsilí nově vznikajícího občanského sdružení, které si stanovilo za cíl opravit nedalekou kulturní památku z 15. století, tedy kostel sv. Máří Magdalény. Tuto slavnostní atmosféru podpořila nejen přítomnost starosty Velhartic pana Ing. Pavla Prosra, ale také některých členů městského zastupitelstva.

Hned po příjezdu jsme byli příjemně přivítáni a pohoštěni. Samotný koncert začal kolem šesté hodiny večer a Canticorum se představilo repertoárem převážně vánočních písní ve sborové úpravě, nicméně na své si přišli i posluchači klasické hudby. Celý asi hodinový koncert se nesl ve velmi příjemné komorní vánoční atmosféře. Tu zprostředkovala krásná akustika, stejně tak, jako přízeň diváků, jímž bylo vystoupení ke svému závěru bohatě odměněno. Nemalou odměnou nám bylo i zjištění, že na opravu kostela se podařilo vybrat kolem 14 000 korun.

 • Koncert nazvaný 10 let v Notách 31.10.2008( Nultý ročník Plzeňského Notování)

V pátek 31. října 2008 proběhl v Plzeňském spolkovém domě Roudná koncert k výročí desetiletého působení sboru Canticorum s názvem „10 let v notách“. Tato oslava zaujala širokou veřejnost svým velmi pestrým aranžmá s mnoha hosty a zajímavými skladbami. Koncertu se zúčastnilo 110 lidí z řad odborné i široké veřejnosti. K tomu přijalo čestné pozvání také 38 bývalých členů sboru Canticorum.

Hned v úvodu vystoupil spřátelený mládežnický sbor Ko.Mar pod vedením sbormistryně Hany Bezděkové, jež zaujal cyklem převážně anglických populárních skladeb. Hned v zápětí vystoupila jako host kapela Gili Romani s čardášovou úpravou romských lidových písní, které publikum velmi oslovily a uvolnily. Poté publikum na podiu přivítalo oslavence , smíšený pěvecký sbor Canticorum.

Pod vedením sbormistryně Stázky Šourové se uvedl blokem klasických písní Antona Brücknera (Locus Iste, Pangue ligua), Staroslověnským Otčenášem a skladbou Jeana –Pihilppea Rameaua(La Nuit). Jako zvláštní hosté v průběhu koncertu vystoupili Doc. PhDr Jana Jindrová,CSc. a Doc. PeaDr. Zdeněk Vimr, kteří krátce pohovořili o možnostech studia na Katedře hudební kultury Fakulty pedagogické. Následně převzal taktovku Doc. PeaDr. Zdeněk Vimr pod jehož uměleckým vedením sbor zazpíval dvě skladby Sanctus a Gloria z cyklu Missa Brevis Zdeňka Lukáše.

V této části se představil další host, a to sólista opery divadla J.K. Tyla Dalibor Tolaš .V repertoáru nechyběly ani skladby lidových písní a dalších současných populárních skladeb jako Oh, Happy Day. Největší ovace sklidila skladba Siyahamba s bubeníkem Tiborem Machem a skladba Barbar Ann. Obě skladby ve vlastní sborové úpravě. Celým večerem provázel Petr Vejvoda, který dokázal navodit velmi příjemnou a uvolněnou atmosféru nejen v publiku ale i na jevišti. Věříme , že všichni příznivci sborové i jiné hudby odcházeli domů s příjemnými pocity z pestrého koncertu.

Společné koncertování většího množství sborů ohromilo účinkující i obecenstvo, a tak bychom rádi vytvořili jakousi tradici takových setkání, kterou bychom nazvali právě Plzeňské Notování.

 • Svatba v Dobřanech 4.10.2008

Začátkem října účinkoval sbor na svatbě. Jednalo se o jakýsi minikoncert na objednávku nevěsty. Zde se sboru povedlo velice dobře zviditelnit a rozšířit nabídku koncertů ještě širšímu okruhu možných zájemců.

Připravujeme Vánoční koncerty, které budou probíhat s největší pravděpodobností na Slovanech, dále máme rozjednány koncerty na zámku Velhartice a ve vesnici Lhotka u Plzně V neposlední řadě se připravujeme na vánoční koncert v Západočeském muzeu v Plzni.

 • Koncert Hlavňovice 25.7.2008

Koncert v Hlavňovicích u Sušice byl věnován místním obyvatelům. Zprvu malý koncert se vyvinul ve velkolepou akci s vysokou návštěvností. Sbor Canticorum byl v těchto místech na týdenním letním soustředění. Místní obyvatelé projevili zájem o veřejné vystoupení, které se konalo za podpory obyvatelů místních i okolních obcí. Sbor zde za velkého obdivu posluchačů předvedl výsledky své týdenní práce.

 • Koncert v Masných krámech 4.6.2008

Koncert v Masných krámech Plzeň organizovalo oddělení sbormistrovské Pedagogické fakulty Plzeň. Zde sbor Canticorum předvedl přehled své dosavadní činnosti s novou sbormistryní Stázkou Šourovou a měl velký úspěch. Hodnocení umělecké veřejnosti bylo výborné. Sbormistři ostatních sborů skládali velký obdiv k tak promyšlenému výstupu a aranži skladeb. Spokojeni byli i účastníci z řad široké veřejnosti.

 • Slavnostní zahájení Karaoke 29.6.2008

Netradičně zahajoval sbor Canticorum vyhlášenou Karaoke v klubu Buena Vista Plzeň, kde jemně upustil od vážnějších žánrů a trefně zvolil žánr popový a lidový. Atmosféru velkého sálu to příkladně uvolnilo, a sbor tak splnil nadočekávání svůj úkol.

 • Koncert v Klášteře Teplá 23.5.2008

Tento koncert pojatý jako zahájení sezóny byl rozdělen na dvě části. První z nich proběhla v kostele Kláštera Teplá, kam se dostavila převážně umělecká veřejnost. Výborná akustika dodala vážnost a slavnostní nádech této akce. Repertoár koncertu byl vybrán velmi citlivě, s ohledem na prostory a pravidla celého kláštera. Druhá část se konala v koncertním sále, kam se vešlo více posluchačů. Zde mohl být repertoár koncertu rozšířen o necírkevní skladby. Tato část měla úspěch zejména u místních obyvatel, kteří nabídku zavedení tradice v podobě podobných koncertů s radostí přijali nadšeným potleskem.

 • Křest nového CD …“Jako víno“. 29.3.2008

Hlavním koncertem prvního pololetí roku 2008 se stal křest posledního CD sboru Canticorum pojmenovaný ….“Jako víno“. Slavnostní atmosféru této události umocnila přítomnost herce komorního divadla Bronislava Kotiše, který provázel posluchače celým večerem coby moderátor. Jako hosta si Canticorum přizvalo sbor KO.MAR

Vlastní koncert byl rozdělen na dvacetiminutové sekce, kdy se na jevišti střídali oba sbory. Poté se přistoupilo k vlastnímu křtu CD, jehož kmotrem se stala Doc. PhDr. Jana Jindrová CSc. Po slavnostním křtu nastoupily oba sbory, aby si společně zazpívali skladbu O, Happy Day, kterou dirigovala sbormistryně sboru Ko.Mar Hana Bezděková a sólový part zpívala sbormistryně Canticorum Stázka Šourová. Celá akce měla velký úspěch a mnoho návštěvníků se nadšeně ptalo po dalších koncertech sboru Canticorum. Zpráva o proběhlé akci zazněla v televizi Zak, velkou pochvalnou recenzi jsme nalezli i v Plzeňském deníku.

 • Staňkovský koncert 9.3.2008

Druhá akce s uskutečnila v rámci víkendového soustředění. Tamní základní škola nám vychází vstříc ohledně ubytovacích poplatků, a tak sbor velmi trád uspořádal pro místní obyvatele koncert, který byl jakýmsi průřezem práce dosavadní činnosti sboru se sbormistryní Stázkou Šourovou. Tuto událost všichni velice uvítali, byly domluveny možnosti případné další spolupráce.

 • Koncert při příležitosti degustace vín Valtických sklepů 25.1.2008

Účast na této akci byla přislíbena jako poděkování za finanční dar velkorysého sponzora – majitelka restaurací a vináren Nebe.Valtické sklepy spolu s Restaurací Nebe pořádali v reprezentativních sklepních prostorách oficiální degustaci vín pro nejváženější velkoodběratele Plzeňského kraje s názvem Nebeská degustace. Tato akce byla rozdělena na formální a neformální část večera. Oficiální zahájení bylo svěřeno právě sboru Canticorum. Přijali jsme tento úkol s nadšením a zahájili celou Nebeskou degustaci malým patnáctiminutovým koncertem, kde zazněly veselé písně všech žánrů. Při dalším vstupu zvolil sbor odlehčený popový žánr, který posluchači odměnili bouřlivým potleskem. Po degustaci sbor citlivě propojil formální část s neformální. Zazněly ještě tři písně v klasickém sborovém postoji. S poslední písní se členové sboru vmísili mezi ostatní a za pomoci strunných nástrojů pokračovala celá akce v duchu písní na přání.

Nemáš oprávnění k posílání nebo čtení komentářů