Přihlášení

PŘIHLÁŠENÍ


Kronika 2011

 

Slavnostní vánoční koncert občanského sdružení „Soužití 2001“, 18.12.2011

 

Poslední adventní neděli, tedy 18.12.2011 se konal koncert ku příležitosti 10.výročí založení občanského sdružení Soužití 2001. Byl to den, který se do paměti lidí zapsal především smrtí bývalého prezidenta České republiky, Václava Havla. Snad byl právě tento velkolepý koncert, na jehož uspořádání se významně podílela poslankyně Doc. MUDr. Milada Emmerová, spoluzakladatelka občanského sdružení, vhodnou příležitostí k uctění jeho památky. Celým večerem provázel známý moderátor rádia FM plus, Karel Šístek, a představili se během něj smíšený pěvecký sbor Canticorum, Miro Bartoš, divadelní soubor Jezírko a dětský pěvecký sbor Mariella. Právě sbormistryně posledního zmiňovaného souboru Mariella, Mgr. Marie Nováková, měla v závěru koncertu připravené překvapení, kterým byla oficiální gratulace k jejímu životnímu jubileu. Spolu s ní obdržel blahopřání pan Josef Pospíšil, muzikant, moderátor koncertů, rozhlasových i televizních pořadů a především znalec dechové hudby.

 

Canticoru se dostalo cti, aby zahájilo celý koncert, a to monumentální skladbou Quis potest dicere autora Zdeňka Lukáše. Po ní následovalo krátké slovo moderátora a paní Milady Emmerové, po kterém mohl koncert pokračovat. Protože se jednalo o vánoční koncert, zazněly zejména skladby vánoční. A tak Canticorum, v čele se sbormistryní Anastázií Šourovou, navázalo skladbami v úpravě Jiřího Krčka Veselme se všichni, Čas radosti veselosti a Den přeslavný, koledami Pochválen buď, Radostně budem zpívati (v úpravě Ilji Šmída), Veselé vánoční hody a své vystoupení zakončilo českou lidovou písní Na horách.

 

Miro Bartoš předvedl jako vždy dech beroucí výkon při Áriích G.Donizettiho a W.A.Mozarta. DS Jezírko pak předvedlo inscenaci o narození Ježíška a Mariella zakončila koncert skladbami Prosinec, Co to znamená, Aj, co to hlásajú, Adeste fideles, Dobrý král Václav, čtyřmi skladbami z cyklu Malé vánoční kantáty a spirituálem Long time to Beethlehem za klavírního doprovodu Hany Bezděkové či hrou na trubku Jakuba Šefla. Poslední hudební kus, známá česká koleda Narodil se Kristus Pán, byla společným dílem všech zúčastněných zpěváků a zapojilo se i publikum, které hodnotilo koncert velmi pozitivně a bude na něj jistě rádo vzpomínat.Adventní koncert ve Všerubech, 17.12.2011

V sobotu se smíšený pěvecký sbor Canticorum v čele se sbormistryní Anastázií Šourovou vypravil opět na cestu za adventním koncertem. Tentokrát do nedaleké vsi Všeruby do kostela sv. Ducha na náměstí. První kostel, stojící na tentýž místě byl vystavěn již před 13.stoletím, a tak při vstupu do kostela dýchl na Canticorum nejenom chlad mohutných zdí a vysokého klenutého stropu, ale i celá dlouhá historie, která místo provází.

Kostelík se pomalu plnil a zpěváci již netrpělivě a přiznejme si, trochu zmrzle, čekali na svůj nástup. Úvodní skladbou se tentokrát stalo Quis potest dicere autora Zdeňka Lukáše. Původně plánované úvodní skladby z Moravských dvojzpěvů musela sbormistryně Stázka Šourová bohužel vynechat, protože bez klavírního doprovodu úžasné klavíristky Evy Vimrové by jaksi zcela ztrácely smysl.

Pokračovalo Poulencovo O magnum, mysterium a něžné O, bone Jesu mladého autora Martina Červenky. Blok klasické hudby zakončilo Canticorum dvěma lidovými skladbami Už ho vedou, Martina a Na horách a nenásilně začalo šířit vánoční atmosféru několika koledami, ať už těmi „tradičními“ jako jsou Veselé vánoční hody, Jak jsi krásné neviňátko či Čas radosti veselosti anebo méně známými koledami upravenými např. Iljou Šmídem či Jiřím Krčkem Pochválen buď, Veselme se všichni, Den přeslavný a jiné. Canticorum nezapomnělo však ani na oslavnou skladbu Adeste fideles anebo anglickou Carols of the Bells či Jingle Bells.

Ani to však nemělo být vše, čím chtěl sbor potěšit ucho posluchačů. Řada z nich vyhledává totiž koncerty Canticora nejen pro jeho skvělé provedení klasické hudby, ale zejména pro skladby popové hudby, z nichž většinu z nich upravuje a choreografií doplňuje právě Anastázie Šourová společně s Petrem Šolcem. A tak se k mikrofonům přiblížili zástupci hlasové skupiny basů, aby dali vyniknout skladbám jako Stand by me, Čudna noč, The Lion Sleeps Tonight či závěrečné Africe, která se rozeznívá zvolna po krátké a prudké přeháňce s hromy a blesky.

Potlesk z lavic kostela byl velmi, velmi intenzivní a lidé jen neradi přijímali skutečnost, že vyslechli skutečně poslední skladbu a na další si budou muset nějakou dobu počkat. Canticorum i sbormistryně odjížděli zpět ke svým domovům se spokojeným úsměvem na rtech.


Velhartice, 4.12.2011

            V adventní čas má smíšený pěvecký sbor Canticorum velmi napilno. V sobotu 3.12. uspořádal na přání svých příznivců adventní koncert v Měšťanské besedě a hned následující den se vydal na cestu do šumavské krajiny. Cílem byl kostel Narození Panny Marie na náměstí ve Velharticích, kde se konal benefiční koncert na záchranu hřbitovního kostela sv.  Maří Magdalény. Tato dobročinná akce oslovila členy Canticora již potřetí v řadě a částka 21 tisíc, kterou se mu podařilo pro kostel získat, zahřála až u srdce.

            Ani velmi větrné a deštivé počasí neodradilo více než stovku lidí od toho, aby opustila své teplé domovy a vydala se do místního kostela.

            Canticorum v čele se sbormistryní Mgr. Anastázií Šourovou zahájilo koncert monumentální skladbou autora Zdeňka Lukáše „Quis potest dicere“, na kterou navázalo naopak jemnou „O, bone Jesu“ Martina Červenky a Poulencovou „O magnum mysterium“. Blok klasických skladeb zakončily dvě lidové skladby „Na horách“ a „Už ho vedou, Martina“.

Co by to bylo za vánoční koncert, kdyby nezazněly koledy, ať už ty notoricky známé, jako „Čas radosti veselosti“, „Veselé vánoční hody“ či „Jak jsi krásné, neviňátko“, tak ty, které si u stromečku běžně české rodiny nezpívají - „Veselme se všichni“, „Pochválen buď“ nebo „Den přeslavný“. Mezi vánočními písněmi zaznělo také proslulé „Adeste fideles“ a dvě anglické koledy „Carols of the bells“ a „Jingle Bells“.

            Ovšem Canticorum je u řady svých posluchačů oblíbené zejména pro skladby popové hudby, a tak nesměly chybět ani zde. A tak se zpěváci rozhoupali v rytmu „Stand By Me – Beautiful Girl“, „Čudna noč“, „Afrika“ či „The Lion Sleeps Tonight“ a ukázali, že taneční choreografii a chuť tancovat při rytmických taktech nemůže zastavit ani kostelní chlad ani několik vrstev oblečení, do kterých byli všichni zabaleni. A protože potlesk přítomných stále neutichal, rozhodla sbormistryně zařadit ještě přídavek v podobě v rádiích často hraného a lidmi oblíbeného „Lazy Songu“ od zpěváka Bruna Marse, které pro Canticorum upravila spolu s Petrem Šolcem.

            Radost posluchačů z koncertu se odrážela na tvářích všech členů Canticora a vyloudila u nich spokojené úsměvy. Všichni věděli, že pokud to jen trochu půjde, za rok se tady zase rádi setkají.


Vánoční koncert, Měšťanská beseda 3.12.2011

 

Úspěchy smíšeného pěveckého sboru Canticorum se rychle šíří a s nimi i obliba mezi příznivci hudby, nejen té sborové. Podzim tohoto roku byl pro sbor i jeho sbormistryni Mgr. Anastázii Šourovou velmi náročný - v říjnu byl pozván se svými popovými skladbami na festival Musica sacra na státní zmek Kozel, týden nato se zhostil role organizátora třetího ročníku festivalu sborové hudby Plzeňské notování, v listopadu se pak zúčastnil koncertu ku příležitosti předání prestižní ceny Plzeňský Orfeus a to už klepal na dveře čas adventu. A tak po dlouhé pauze vyslyšelo Canticorum přání svých příznivců, obdivovatelů, posluchačů, kritiků, rodinných příslušníků a dalších a uspořádalo svůj „celovečerní“ (ačkoliv nakonec, vzhledem k okolnostem, konaný v odpoledních hodinách) vánoční koncert. Místem nevšedního hudebního zážitku se stal malý sál Měšťanské besedy.

První tóny, které se nesly místností, vycházely z klavíru, za který usedla vynikající klavíristka Eva Vimrová, aby doprovodila sbor při skladbách z Moravských dvojzpěvů Antonína Dvořáka - „Zelenaj se, zelenaj“, „Holub na javoře“ a „V dobrym sme se sešli“. Následovala jemná „O, bone Jesu“ skladatele Martina Červenky a intonačně velmi obtížná Poulencova „O magnum mysterium“, stejně jako následující Lukášova „Quis potest dicere“ bohatá na dynamiku. Blok klasických skladeb zakončily dvě lidové skladby „Na horách“ a „Už ho vedou, Martina“.

Tu pravou vánoční atmosféru však měly u přítomných posluchačů vyvolat nejen vánoční šály, kterými si ozdobili zpěváci černé košile, ale především koledy. A tak zazněly nejen ty notoricky známé, jako „Čas radosti veselosti“, „Veselé vánoční hody“ či „Jak jsi krásné, neviňátko“, ale také méně tradiční „Veselme se všichni“, „Pochválen buď“ nebo „Den přeslavný“. Mezi vánočními písněmi zaznělo také proslulé „Adeste fideles“ a dvě anglické koledy „Carols of the bells“ a „Jingle Bells“.

Jako vždy si nechalo Canticorum na závěr sladký bonbónek, na který si vždy publikum velmi rádo počká - skladby z popové hudby, upravené Stázkou Šourovou a Petrem Šolcem a doplněné vlastní choreografií a audio doprovodem beatboxu. A tak se zpěváci rozhoupali v rytmu „Stand By Me – Beautiful Girl“, „Čudna noč“, „Lazy Song“, „Afrika“ či „The Lion Sleeps Tonight“ a kdo by tvrdil, že s ním skladby nehnuly, jistě by lhal!

Potlesk byl bouřlivý, sbor se znovu a znovu ukláněl a troufám si říci, že se každému v sále mihnul na rtech spokojený úsměv. Doufejme, že svou obnovenou tradici adventního koncertu bude moci Canticorum zopakovat i následující rok. Ale to bychom předbíhali, protože jej čekají ještě v prosinci dva koncerty v Alfě a v kostele ve Všerubech.


Plzeňský Orfeus 2010, Dům hudby 9.11.2011

Ačkoliv se jednalo o nádherný koncert, který byl uspořádán ku příležitosti předání prestižní ceny Plzeňský Orfeus 2010, povědomí veřejnosti o jeho konání nebylo velké. Přesto se ale sál působivého Domu hudby v Plzni postupně z velké části zaplnil.

Cena „Plzeňský Orfeus“ je udělována od roku 2005 každoročně Nadací 700 let města Plzně za mimořádné úspěchy a reprezentaci města v oblasti vážné hudby. Až do loňského roku se o ni dělilo vždy několik studentů středních či vysokých škol či žáků Základních uměleckých škol. V roce 2010 se však stala zcela výjimečnou postavou tohoto prestižního ocenění jediná osoba - Mgr. Anastázie Šourová v oblasti sbormistrovství.

Koncert zahájila teprve patnáctiletá, talentovaná klavíristka Michaela Augustinová, která získala od nadace zvláštní ocenění. S naprostou lehkostí a bez jediného zaváhání rozezněla klavír skladbami Beethovena, Chopina a Smetany a přítomné publikum svým uměním zcela omráčila.

Po krátké přestávce předstoupila před publikum se smíšeným pěveckým sborem Canticorum jedna z nejuznávanějších mladých sbormistryň současné sborové scény, Anastázie Šourová. Svůj koncert, uspořádaný na oslavu získané ceny Plzeňský Orfeus, zahájilo Canticorum Moravskými dvojzpěvy z pera Antonína Dvořáka za klavírního doprovodu Evy Vimrové. Následovala nově nastudovaná a velmi těžká skladba Francise Poulenca O magnum mysterium, skladba O, bone Jesu mladého autora Martina Červenky a tři velmi působivá díla Zdeňka Lukáše, založená především na výrazné dynamice, kterou ovládá Canticorum na výbornou. Koncert byl zakončen dvěma českými lidovými písněmi (v úpravě Zdeňka Lukáše) Na horách a Už ho vedou, Martina. Celý koncert provázel tak intenzivní potlesk publika, že několikrát donutil sbormistryni se otočit od sboru zpět k divákům a znovu lehkým úklonem poděkovat za vyjádřené uznání. Canticorum, bravurně vedené Mgr. Šourovou, opět přesvědčilo publikum, že je skutečně jedinečným uskupením mladých lidí, na jehož koncert vždy znovu rádo zavítá.


PLZEŇSKÉ NOTOVÁNÍ 2011

Ve dnech 21. a 22.10. proběhl III. ročník festivalu sborového zpěvu Plzeňské notování, který vznikl za účelem vyplnit prázdné místo v Plzeňském kraji, na kterém by bylo možné prezentovat sborovou hudbu. Sbory, které se například běžně festivalů neúčastní a nemají tak možnost srovnání s jinými sbory, získávají takto inspiraci, jakým směrem se mohou dále ubírat, motivaci ve zpívání pokračovat. Plzeň přivítala v prostorách Domu hudby a následně v reprezentačních prostorách Měšťanské besedy celkem jedenáct sborů z nejrůznějších koutů České Republiky. Smíšený pěvecký sbor Canticorum se zhostil role organizátora již potřetí v řadě.

Jedinečnost tomuto festivalu dodává, že je po celou dobu hodnocen odbornou porotou (letos ve složení: doc. Zdeněk Vimr, Mgr. Jiří Štrunc a Mgr. Josef Brabenec), nejedná se však o soutěž. Cílem není tedy určit nejlepší sbor, ale každému sboru spíše pomoci najít silné a naopak i ty slabší stránky.

Festival byl zahájen v pátek 21.10. v Domě hudby, a to vystoupením čtyř dětských sborů - Hlásek (ZUŠ Přeštice), Jiřičky (Plzeň), DPS Jiřičky (Mladá Boleslav) a Korálek (Most), z nichž každý se snažil své vystoupení něčím oživit - flétnou, houslemi, dupáním… Po zaznění posledních tónů a krátké přestávce na občerstvení byl pro děti připraven program improvizačního divadla Improverti a po něm následovalo předání hodnotitelských listů.

V sobotu se představilo celkem sedm dospělých pěveckých sborů. Vystoupily: Zdický vokální smíšený sbor (Zdice), Komorní sbor českých muzikantů (Plzeň), Carmina Přeštice, ECHO (Frýdland nad Ostravicí), Vaganti (Český Krumlov), Kubr (Žebrák) a Boni Discipuli (Brno). Každý sbor byl trochu jiný - lišily se počtem i věkem zpěváků, některé byly smíšené, jiné čistě ženské, všechny však obdržely od porotců hodnocení, kde byla sledována například intonace, rytmus, dramaturgie či využití výrazových prostředků. Zazněla převážně slova pochvalná, ale pochopitelně také upozornění na oblasti, ve kterých by měl sbor více pracovat.

Plzeňské notování vyvrcholilo závěrečným sobotním galakoncertem, který zahájil pořadatelský sbor Canticorum pásmem klasických skladeb. Zazněly nově nastudované skladby z Moravských dvojzpěvů, velmi působivá O magnum mysterium či lidová píseň Na horách. Poté se postupně předvedly dvěma skladbami (jednou dle vlastního výběru, druhou dle výběru poroty) všechny dospělé sbory. Poslední blok galakoncertu byl opět svěřen do rukou Canticora. To doslova rozproudilo krev publika několika popovými písněmi. Ohlas na skladby Stand by me, Africa, The Lion Sleeps Tonight, Lazy song i na závěrečnou Čudnou noč byl obrovský. Radost ze zpěvu, která čišela z každého pohybu zpěváků se vracela jako bumerang zpět v podobě radosti publika z poslechu. Závěrečná tečka v podobě skladeb Escucha A Mi Corazón a You Raise Me Up, secvičenými na odpoledním workshopu a přednesenými všemi zpěváky sobotního dne pod vedením sbormistryně Canticora Mgr. Anastázie Šourové, byla už doslova poslední kapkou, která naplnila pohár obdivu publika a zvedala jej ze židlí. Organizátor Plzeňského notování tak získalo tu nejlepší zpětnou vazbu, že se taková práce vyplatila a tento festival má svůj smysl a své místo.

Festival Musica sacra, Kozel 13.-15.10.2011

Ve dnech 13.-15.10.2011 se konal na zámku Kozel první ročník Mezinárodního festivalu pěveckých sborů, sborová soutěž v interpretaci duchovní hudby. Tento festival nesl název Musica sacra a byl hodnocen odbornou porotou ve složení prof. PaedDr. Jiří Kolář, Mgr. Iva Daňková a doc. PaedDr. Zdeněk Vimr. Soutěžily pouze neprofesionální sbory, a to v pěti kategoriích (dětské sbory do šestnácti let, komorní sbory osm až dvacet čtyři zpěváků, dívčí, ženské a mužské sbory od dvaceti pěti zpěváků, smíšené sbory od dvaceti pěti zpěváků a populární duchovní hudba) a prezentovány byly skladby z oblasti duchovní a církevní hudby. 

Vrcholem programu byla v sobotním odpoledni přehlídka nejúspěšnějších sborů a soutěž o Grand Prix festivalu. Právě na závěr této části byl jako host pozván se skladbami popové hudby smíšený pěvecký sbor Canticorum, v čele se sbormistryní Mgr. Anastázií Šourovou.

Prvotní obavy o reakce diváků, tedy převážně účastníků soutěžního festivalu, byly marné. Canticorum rozjasnilo jejich tváře již prvními takty úvodní skladby Stand by me a nadšení, potlesk, radostné výkřiky i taneční doprovod z hlediště neutichaly prakticky po celou dobu tohoto krátkého, energického vystoupení, kdy zazněly ještě The lion sleeps tonight, Lazy song a Čudna noč. Velmi bouřlivé byly zejména ohlasy ze strany mladých, zahraničních sborů ze Slovinska a Německa, které skandovaly ještě dlouho, dlouho po doznění posledních tónů závěrečné písně Africa.

Pro Canticorum to byl zcela výjimečný zážitek a dalo mu to obrovskou chuť pro chystající se velkolepý galakoncert festivalu Plzeňské notování 2011, který měl vypuknout hned následující pátek a sobotu v prostorách Domu hudby a Měšťanské besedy v Plzni.

 

Chotěšov, 18.6.2011

           Sobotní deštivé odpoledne bylo jako stvořené k poslechu hudby někde v úkrytu před nepřízní počasí. A proč ne třeba pod střechou Chotěšovského klášterního kostela, který právě oslavoval výročí 110 let?

Tento úctyhodný věk přijel zpěvem poctít smíšený pěvecký sbor Canticorum, v čele s Mgr. Anastázií Šourovou. Po krátkém představení Canticora divákům byl koncert zahájen třemi skladbami z Moravských dvojzpěvů Antonína Dvořáka – Dyby byla kosa nabróšená, Šípek a Slavíkovský polečko malý, doprovázenými na klavír MgA. Evou Vimrovou, PhD. V první polovině programu, která byla věnována klasické hudbě, zaznělo ještě dalších pět písní, mezi nimi např. nově nastudovaná skladba Sicut servus, monumentální Quis potes dicere a Dies irae, či jemná O, bone Jesu mladého autora Martina Červenky.

Po přestávce, která byla věnována vyprávění pana kastelána o historii kláštera, nastoupilo Canticorum ve svých barvách - zpěváci v zelených tričkách a sbormistryně v červeném. Během okamžiku se k vysokým stropům vznesly tóny známého songu Stand by me, po kterém následoval The Lion Sleeps Tonight, krátký, vydatný déšť, doprovázený hromy a písní Africa, a závěrečný song Čudna noč, inspirovaný slovinským vokálním seskupením Perpetum Jazzile. Diváci, kteří v první polovině koncertu zůstali mohutnými tóny klasických skladeb jako by přikovaní k lavicím, se pomalu začínali jemně vrtět, podupávat, zkrátka se nechali strhnout popovou náladou a energií, která ze zpěváků přímo sršela.

Závěrečný potlesk a úsměvy na tvářích přítomných byli pro Canticorum dostatečnou odměnou za vynaloženou píli a hudba, která se v průběhu koncertu nesla zdmi klášterního kostela, je jistě vydrží podpírat dalších 110 let.

 

 

4.5.2011 Bartoloměj

 

I letošní rok zařadilo Canticorum do svého programu benefiční koncert, který si zaslouží mimořádnou pozornost.   Začátkem měsíce května se sešlo na 100 účinkujících v kostele sv. Bartoloměje, aby společnými hudebními silami upozornili na ohroženou část společnosti, která je obecně nazývaná – senioři. Benefiční koncert se konal na podporu Domova pokojného stáří sv. Alžběty.  Občanská sounáležitost ve společnosti je v současné době již vzácným projevem, a i proto se stal význam tohoto koncertu pro sbor Canticorum důležitější. 

 

V rámci benefičního koncertu vystoupilo několik hudebních těles.  Úvodního slova se ujal známý český herec Jiří Langmayer jr., který svým poutavým přednesem o životě, promlouvající ze všech zákoutí kostela (díky zvukové technice)  strhnul posluchače k zamyšlení o podstatě a pomíjivosti  lidského bytí.  Na jeho vystoupení plynule navázal ženský pěvecký sbor Carmina Přeštice pod vedením Jiřího Langmayera sr., který celý koncert vedle boku svého syna Jiřího Langmayera jr. doplňoval vystoupení jednotlivých hudebníků poetickým slovem s poutavým entuziasmem.  

 

Posluchači mohli dále vychutnat profesionální smíšený pěvecký sbor Nová Česká Píseň pod taktovkou Doc. Zdeňka Vimra.  Přednes klasických sborů doplnila mladá vokální skupina KrisKrosKvintet. Celý koncert hudebně zakončilo Canticorum, které předneslo svůj blok klasických písní.  Na úplný závěr přednesl režisér celého koncertu Jiří Lamgmayer sr., báseň  K.H.Máchy,   Máj. Udělal tak poslední tečku za touto mimořádnou akcí pro návštěvníky, kteří mohli pouhou svou přítomností podpořit seniory, kteří se bez cizí pomoci již neobejdou.

 

4. května 2011 se v kostele sv. Bartoloměje vytvořila zvláštní, ale krásná atmosféra, ze které si návštěvnici odnesli hudební zážitek několika hudebních těles zvučných jmen a snad i něco více. A jak řekl ředitel Diecézní charity Plzeň Jiří Lodr: "toto je úžasný projev občanské společnosti a odpovědnosti" a pro Canticorum bylo ctí se tohoto aktu účastnit.


Absolventský koncert, 19.4.2011

Canticorum potěšilo nejen publikum Absolventského koncertu, ale také samotné autory skladeb, které zazněly

Dne 19. dubna 2011 proběhl další z řady koncertů, na kterých vystoupil smíšený pěvecký sbor Canticorum. Jednalo se o absolventský koncert dvou studentů sbormistrovství, Anastázie Šourové a Pavla Bělíka, ze třídy Doc. Zdeňka Vimra, který se konal v prostorách auly v Jungmannově ulici.

 

Koncert zahájil písní Locus iste smíšený pěvecký sbor MáTa v čele se sbormistrem Pavlem Bělíkem. Repertoár MáTy se skládal celkem z šestnácti skladeb, mezi kterými zazněly například Stabat Mater, Missa Piccola, O Salutaris Hostia či Beatus vir.

 

Smíšený pěvecký sbor Canticorum zahájil své vystoupení  klasickou hudbou. Jako první zazněly tři skladby z Moravských dvojzpěvů z dílny Antonína Dvořáka, za doprovodu klavíristky Evy Vimrové. Po nich následovalo O, bone Jesu autora Martina Červenky a Agnus Dei z díla Jiřího Laburdy Missa in Fa, kterou působivě doprovázely profesionální hlasy  sopranistky Valentiny Chavdarové a barytonu Mira Bartoše. Nechyběly také tři ukázky díla Zdeňka Lukáše, Dies irae, Lacrymosa a Quis potest dicere a stejným autorem upravená česká lidová píseň Už ho vedou, Martina, která se stala jakýmsi předělem k písním z oblasti popové hudby - Stand by me, The Lion Sleeps Tonight, Africa či Čudna noč. A ačkoliv nebyly tentokrát doprovázeny osobně skupinou BeatBox Company, jejich audio nahrávka a František Bořík, hrající na perkuse, je skvěle zastoupili a radost, se kterou Canticorum zpívalo, nakazila i publikum a vyvolala v závěru vlnu nadšení a ovací.

 

Pochvaly a slova uznání od diváků, ale i od samotných autorů skladeb neutichaly ani po koncertu a dojímaly nejen členy Canticora, ale byly také pro sbormistryni, společně se známkou „výborně“, dostatečnou odměnou.

 Nemáš oprávnění k posílání nebo čtení komentářů